Oluklu - Mikro Kutu

Ürün adetinizi seçtikten sonra mesaj bölümüne sipariş vereceğiniz ürün ile ilgili detayları belirtiniz.

OLUKLU MUKAVVA KOLİ VE KUTULAR HAKKINDA

Oluklu mukavvayı oluşturan elemanlar, yüzlerde kullanılan Liner, ondülede kullanılan saman cinsi kâğıtlardır. Liner olarak adlandırılan kâğıtlar, istenildiğinde esmer, beyaz veya renklendirilmiş olabilen KraftLiner, TestLiner ondüle kullanılanlar ise NSSC Saman, Saman dır. Oluklu mukavvayı oluşturacak dış, iç, ara kâğıtların gramaj, cins ve özellikleri, kutu performansıyla doğrudan ilişkili olmaları nedeniyle, büyük önem taşırlar. Pazarın gerektirdiği kâğıtların temini ve amaca uygun kullanımı, üretilen ambalajların başarılı olmasını etkiler. Kullanılan kâğıtların yanısıra tutkalın, katkı maddelerinin cinsi de amaca uygun olarak seçilmelidir. Açık renk baskılı kutular için koyu renkli kraftlar, nemli ortamda bulunacak kutular için düşük gramajlı zayıf fluting kâğıtları seçilmemelidir.

DALGALAR HAKKINDA
Oluklara dik olan kesitte görülen öndüle, şekli nedeniyle dalga adıyla tanımlanır ve yüksekliğine, boyuna, metre’deki sayısına göre sınıflandırılır. Dalga şekli, oluklu mukavvann fluting tabakasında liner’a oranla daha fazla kâğıt kullanılmasına neden olur. 1 metre liner’a karşın, dalga cinsine bağlı olarak kullanılan saman miktarı, ondüle (Dalgalı) katsayısı ile belirlenir.

OLUKLU MUKAVVA DALGA ÇEŞİTLERİ

DALGA CİNSİ DALGA YÜKSEKLİĞİ DALGA BOYU OLUK SAYISI/m Dalga (Ondüle) KAT SAYI
A-iri 4,0-4,8 8,0-9,5 105-125 1,48-1,53
C-orta 3,2-4,0 6,8-8,0 125-147 1,42-150
B-ince 2,2-3,0 5,5-8,5 153-181 1,28-1,43
E-mikro 1,0-1,8 3,0-3,5 285-334 1,22-1,29

A Dalga
Oluk yüksekliğine bağlı olarak kalın duvarlı olması, düşeydeki yükleri çok iyi taşımasını, yatayda ise kolay ezilebildiği için çok iyi yastıklama yapmasını sağlar. Yüzey ezilmeye zayıf olan bu cins, dalga aralığının fazla olması nedeniyle, düzgün baskı yüzeyi vermez. Bu özellikler, çift dalga kombinasyonlarında A dalganın iç yüzde; birleştiği diğer dalganın, ince ve daha sık aralıklı olması nedeniyle dış yüzde kullanılmasını gerektirir. Başlangıçta ülkemizde çok yaygın kullanımı olan A dalga, yerini kâğıt kullanımı açısından daha ekonomik olan daha iyi baskı yüzeyi veren C dalga’ya bırakmaktadır.
B Dalga
Duvar kalınlığının az olması nedeniyle düşeydeki yükleri taşımadaki dayanıksızlığına karşın, dalgalarının daha sık olması nedeniyle yüzey ezilmeye oldukça dayanıklıdır. Yine bu niteliğine bağlı olarak baskıda oldukça iyi sonuç verir. Kullanımı en yaygın olan cinstir.
C Dalga
A ve B dalgadan sonra ortaya çıkan, ve her ikisinin de iyi özelliklerini taşıyan bu dalga cinsi, iyi taşıyıcıdır ve baskıda iyi sonuç verir. Uzun süre A dalgaya karşı mücadele vermiş olmasına rağmen, kullanımı bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaktadır.
E Dalga
Metredeki oluk sayısının fazla olması nedeniyle, mükemmel yüzey ezilme dayanımı olan E Dalga, baskıda, tüm diğer dalga cinslerine göre en iyi sonucu verir. Bu özellikleri ve hafifliği nedeniyle, karton ambalajların yerine başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir. E dalga, bir diğer dalga ile birleştiğinde, kusursuz ambalajlar oluştururlar, kendi başına taşıma ambalajı olarak kullanılmaz. E dalga aynı zamanda, ofset baskılı kartona lamine edilerek, tüketici ambalajı olarak kullanılır. Yine aynı amaçlarla türeyen F dalga ise, tamamen bu amaca yöneliktir. En son üretilen dalga cinsi ise F dalganın % 20 daha ince, metre’de 0,6 mm yüksekliğinde 560 adet dalgası olan N dalgadır. Özellikleri kartona çok benzeyen bu dalga cinsi de laminasyona oldukça uygundur. Ondüle Çeşitli dalga cinslerinde ondüle edilmiş fluting kağıdına verilen isimdir. Tek Yüzlü Bir yüzüne kâğıt yapıştırılmış ondüle tabakasına verilen isimdir. Bu malzeme sarma, sıkıştırma veya yastıklama amacıyla kullanılmakta olup, kutu yapımında kullanılmaz. Oluklu Mukavva, en az üç tabaka kağıdın, geometrik bir form verilerek birleştirilmesi ile elde edilen levhaya verilen isimdir.
Çift Dalga Oluklu Mukavva
İç, dış, ara ve iki ondüle olmak üzere, beş kat kağıdın birbirine yapıştırılması ile, çift dalga oluklu mukavva elde edilir. Özellikle ihracat kutularında ve ağır yük taşıyan kutularda kullanılmaktadır.
Üç Dalga Oluklu Mukavva
İç, dış, iki ara ve üç ondüle olmak üzere yedi kat kağıdın birbirine yapıştırılması ile üç dalga oluklu mukavva elde edilir. Az üretilmekte olup, ağır sanayii ürünlerinin ambalajında kullanılmaktadır.
2.4. Oluklu Mukavvaların Kullanıldıkları Yerler Kullanım amacına uygun olarak, farklı kalite ve gramajda kâğıt ve dalga seçimi ile, çeşitli kalitede oluklu mukavva elde edilebilir. Oluklarının özelliklerine göre, başlıca tek dalga oluklu mukavva türleri A,B,C,E olmak üzere dört tanedir. Bunlar kendi aralarında: E+B, B+A, B+C gibi birleştirilerek çift dalga; E+B+B, B+C+C, A+C+B, C+B+E gibi birletirilerek üç dalga mukavvaları oluştururlar. A dalga; Özellikle kendisi taşıyıcı olmayan ürünlerin ambalajlanmasında ve çok sıra üst üste istiflenecek ambajların yapımında; yastık görevi yapması ve şok emici olması nedeniyle de, ara bölme, takviye vb. malzemenin yapımında kullanılır. B dalga: Her çeşit ürünün, özellikle kendisi de taşıyıcı olan ürünlerin ambalajında, kalıplı kutuların üretiminde kullanılır. C dalga: Yaş sebze meyve dahil, pek çok ürünün ambalajında kullanılır. E dalga: Oldukça ince bir dalgadır, güzel baskı yapılabilmesi nedeniyle, tüketici ambalajı üretiminde yaygın olarak kullanılır.
Çift dalga
Güçlü yapısı nedeniyle büyük yükleri taşıyabilir, üstüste istiflenmeye çok uygundur. Patlamaya, delinmeye karşı dayanıklıdır. Ağır ürünlerin, dökme ürünlerin, dökme ürünlerin ambalajında, teleskopik kutular olarak tanımlanan narenciye ve çiçek kutularında kullanılır. Üç dalga: Çeşitli dalga cinslerinin özelliklerini biraraya getirdiği için hacimli ve çok ağır ürünlerin taşıma ambalajı olarak kullanılır. Kalınlığı 12mm’ye kadar çıkabilir.

Tek yüzlü
Çeşitli dalga cinslerinde üretilen tek yüzlü, ofset baskılı karton laminasyonunda; dekoratif amaçlı ve sargılık olark kullanılabilir.

2.5. Geri Dönüşüm
Doğal kaynakların hızla tükenmesi, çevre faktörünün tüm dünya ülkelerindeki etkisi, kâğıt sektörünü çok yakından ilgilendirmektedir. Özellikle ormana dayalı hammadde tüketiminin azaltılması amacı ile atık kağıdın geri dönüşümüne verilen önem giderek artmaktadır. Atık kâğıt konusunda özel sektörün ülkemizde yaptığı girişimler, olumlu sonuçlar vermektedir. Ancak geri kazanmanın artırılması için hâlâ alınacak pek çok önlem vardır, bunların en başında ise bilinçlendirme gelmektedir. Oluklu mukavva kâğıtları üretiminde ikincil elyaf kullanım oranı, tüm kâğıt cinsleri içindeki payını artırırken, oluklu mukavva üretimde de bu kâğıtların kullanımı artmaktadır.

Koli ve Kutu Kullanım Amaçları

Ambalaj Kolisi | Taşıma Kolisi | Saklama Kolisi | Meyve kasası | Arşiv kolisi | Kumanya Kolisi | Ambar Kolisi | Özel kesimli kutu Et Kolisi |Kargo Kolisi | Kesimli seperatör | Lahmacun Kutusu | Pizza Kutusu | Geri Dönüşüm Kutusu | Pide Kutusu | Paletli Koli

OFSET KUTU yada KOLİ ÜRETİMİ (İMALATI) HAKKINDA

Ofset kutu ambalaj ve paketleme ürünü olarak çok kullanılan bir üründür. Daha ziyade gıda ve parfüm sektöründe kullanılan ofset kutular ihtiyaç olması halinde bütün sektörleri paketleme ve ambalaj ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak üretilmektedir. Farklı ebat ve boyutlarda üretilen ofset kutular üzerinde ofset baskı ile basılıp çoğaltılan ayrıntılar bulunur. Ürün ait resim, ürüne ait tanıtım bilgisi, firma ismi ve logosu gibi detaylar bulunan ofset kutular hem ambalajlamaya yarar hem de ilgili firmanın tanıtımına katkı sağlar. Görsel olarak şık bir sunum imkanı sağlayan ofset kutular ofset baskının geniş renk kartelası firmaların renklerine uygun şekilde tasarlanarak üretilebilmektedir.

Ofset kutu en fazla gıda, kozmetik, hediyelik eşya, cam ve porselen vb. görselliğin ön planda olduğu sektörlerin ambalaj ihtiyacını karşılamaya yaramaktadır. Ofset kutu üzerinde ürüne ait resim olması aynı zamanda ürünle ilgili tanıtım bilgisine de kutu üzerinde yer verilmesi ürün satışına olumlu etkisi olur. Ambalaj üzerinde ürüne ait tanıtım yazısını okuyan ve ürüne ait resmi gören pek çok kişi daha ürünün aslını görmede satın almaya karar vermektedir. Örneğin kozmetik sektöründe parfüm şişeleri genellikle renkli, kaliteli ve içinde yer alan parfüm şişesini gösteren resim baskılı olmaktadır. Pek çok kişi daha kutu içinde bulunan parfümü görmeden kutu üzerindeki parfüm şişesi resminden etkilenerek o parfümü alabilmektedir. Bu nedenle görsel olarak şık bir sunum gerektiren sektörlerde ofset baskılı kutular ambalajlama ve paketleme aracı olarak kullanılmaktadır. Ofset kutular görsel şıklığın yanında sağlam ve dayanıklı ambalaj olarak ürünü de korumaya yardımcı olmaktadır. Uzak mesafelere gitmak zorunda olan ürünlerin hasar görmeden adresine teslim edilmesi üretici firmaların

Taşınma sırasında ne kadar az ürün hasar görürse firma açısından o kadar iyidir. Bu nedenle üretici firmalar ürünlerini sağlam ve dayanıklı kutular içinde saklamak ve ambalajlamak zorundadırlar. Bunun için seçilen ofset kutular sağlam ve dayanıklı bir paketleme aracıdır. Ofset kutu içinde yer alan ürün en iyi koşullarda saklanır ve nakledilirken herhangi bir hasar görmez.


AMBALAJ HAKKINDA

Foksiyonları

Oluklu kutular olarak sıklıkla kullanılmaktadır konteyner taşıma . Kutuları satış ve bazen de sonuna kullanımın dağılımı yoluyla imalat ürünü içermesi gerekir. Kutular kendileri tarafından ürün koruma bazı ölçümünü sağlayabilir ancak genellikle gibi iç bileşenleri gerektirir yastıklama canlandırıcı ve kırılgan içeriğini korumak yardımcı olmak için engelleme. Nakliye tehlikeler belirli ölçüde bağlıdır lojistik sistemi istihdam edilmektedir. Örneğin, bir içine unitized kutuları birim yük bir üzerinde palet kutuları karışık yükler veya ekspres taşıyıcılar olarak dağıtım döngüsünün bir parçası boyunca sıralanır ve sevk sırasında şiddetli alabilirsiniz bireysel kullanım karşılaşma yok şoklar , tekmeler,

Bazı kutular yada koliler rafta içeriğinin görüntülenmesi için tasarlanmıştır. Diğer içeriğini dağıtan, yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Onların gücü, dayanıklılık, hafiflik, yeniden işlenebilirlik ve maliyet etkinliği için Popüler, oluklu kutular öğelerin çeşitli taşıma için kullanılır. Nedeniyle kalite ve oluklu kutu öğeleri ambalaj güvenliği için, onlar gıda endüstrisinde genel olarak kullanılmaktadır. Kutuları Kolay taşıma için ideal hale istifleme ile birlikte basınç işlemek.

Tüm ürünlerin% 70'inden fazlası Amerika Birleşik Devletleri oluklu mukavva kutu içinde sevk edilir. ABD'de geri dönüşümlü tüm kağıt yarısından fazlasını Oluklu mukavva kutudur

İstifleme Sayısı

Oluklu kolisinin önemli işlevlerinden biri, depolar istifleme için ezilme direnci (ürün koruması) ve yeterli mukavemet temin etmektir.

Oluklu mukavva, kutu yada koli tasarımı, oluk yönüne ve iç desteklerin derecesini optimize tasarlanabilir. Üründen Destek de "yük paylaşımı" sağlayan ve önemli bir neden olabilir. Kutu kapakları bazen kutu yada koli istifleme saysına etkileri olabilir.

Yüksek nem oluklu kutu yada kolilerin uzun süreli depolama beklenen ise, ekstra dayanıklı ve nem direnci denir.

Palet üzerindeki yük kutu yada kolilarının bir yöntem dayanıklı istifleme etkiler. Performansı önemli ölçüde azaltmak kutu yada kolilerinları desen birbirine ederken Dikey sütunlar iyi kutu yada kolilerin dayanıklılık sağlar. Kutuları ve paletler etkileşim de önemlidir.

Kutu sıkıştırma test kutu yada kolilerinları, kutu yada kolilerinları yığınları ve değerlendirme aracıdır birim yükler kontrollü koşullar altında. Istifleme ve dinamik sıkıştırma Alan koşulları kontrol aynı derecede yoktur. Sıkıştırma gücü konteyner inşaat, boyut ve kullanım parametrelere dayalı tahmin edilebilir: Gerçek paket test genellikle bu tahminleri doğrulamak için yapılır.

Birçok ambalaj mühendisleri periyodik denetime bile yarar depoları ve müşteri paketi aldıktan operasyonlarını ziyaret edin. Alan dayanıklılık gözlemlenirse veya sorunları olduğu belgelenen olduğunda, tasarım ve test yeni bir döngü haklı olabilir.

Mühendislik

Ambalaj mühendisleri ürünün belirli ihtiyaçlarını sevk, taşıma çevre tehlikeleri, (şok, titreşim, sıkıştırma, nem, vb), ve perakendeciler ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için oluklu kutu yada kolilerinlar tasarım

Mühendisler ve tasarımcılar belirli projenin ihtiyaçları ile başlar: vb maliyet kısıtları, makine yetenekleri, ürün özellikleri, lojistik ihtiyaçlarını, ilgili yönetmelikler, tüketici ihtiyaçları, Genellikle tasarımları ile yapılır Bilgisayar Destekli Tasarım otomatik numune alma tablolara bağlı programlar. Çeşitli tasarım ve inşaat seçenekleri düşünülebilir.

Numuneler genellikle sunulmaktadır dayanıklılık testlerine dayalı ASTM veya diğer standart gibi Uluslararası Güvenli Transit Derneği olarak test protokolleri. Yapısal tasarım ile eşleşti grafik tasarım . Tüketici tabanlı tasarımlar için, pazarlama personeli bazen kullanmak Odak grupları veya kabul değerlendirilmesinde daha kantitatif. Testi pazarları anadal programları için kullanılmaktadır.

Süreç Ondüle çizgi, bir boyutu olabilir bağlantılı makineleri uzun bir dizi oluklu mukavva yaparak başlar futbol sahası . Singlewall oluklu mukavvadan mamul bir parça iki astar arasında sıkıştırılmış, tek oluklu tabakadır.

Baskı kalıpları ve desenleri büyük, esnek, lastik veya teneke levhalar üzerine hazırlanmaktadır. Onlar silindirler üzerine yüklenir ve kutu yada kolilerin boşlukları, her kesim, kesilmiş baskılı olduğu, bunun üzerinden beslenir atacak, katlanmış, ve bir kutu yada kolilerin oluşturmak için yapıştırılmış. Bitmiş kutu yada kolilerinlarını sonra yığılmış ve sarılmış ve sevk edilecek bir bantlama makinesine gönderilir.

Tasarım

En genel kutu yada kolilerinsu stili Düzenli Düz Konteyner (RSC) 'dir. Tüm flep skorla kenarına aynı uzunlukta. Genellikle büyük kanatları ortasında karşılamak ve küçük kanatları yok.

Düzenli Düz Konteynerler

Üreticinin ortak en sık yapıştırıcı ile birleştirilir, ancak, aynı zamanda bantlanmış veya dikilebilir. Kutusu, kutu yada kolilerin kurar onu doldurur ve sevkiyat için kapatır paketleyiciye (devrilen) düz sevk edilir. Kutu kapama bandı, yapıştırıcı, zımba, tarafından olabilir çember

Oluklu mukavva kutu yada kolilerin ve yapıların birçok diğer stilleri mevcuttur:

Kutu yada kolilerinsu tam olarak. Tam örtüşme kanatları ekstra istifleme gücü ve kenar koruma sağlar.
A Tam Teleskop Kutu iki tam teleskop bölümü vardır. Kesitler, kalıp kesim, zımba, kilitler, yapıştırıcı, vb oluşturulabilir
Kısmi Teleskop Kutu iki bölümü vardır. Kısmen alt üst üzerinde teleskoplar.
Bir oluklu tepsi sık sık görüntüleme amacıyla kullanılan veya kullanılır shrink wrap
Oluklu köşe yastıkları ve ürün desteği için kullanılabilir yastıklama
Özel kalıp kesim şekilleri, neredeyse sonsuz tasarımlar ve kullanımları vardır.
vb
Bir kutu yada kolilerin boy ölçüleri (makine veya paletleme taşıma için) (ürün oturması için) dahili veya harici için ölçülebilir. Kutular genelde belirtilmiş ve iç boyutları göre sıralanır.

Avrupa'da Kutu stilleri genellikle Oluklu Mukavva Üreticileri Avrupa Federasyonu (FEFCO) tarafından belirtilen 4 haneli bir kod ile tanımlanır: normal oluklu konteyner (RSC) 0201. FEFCO stilleri kodlu örneğin normalde daha karmaşık özel tasarımlar için temelidir Bu klapa veya iç irtibat elemanlarının kilitlenmesi, örneğin, içermektedir.

Bir kutu yada kolilerin kapatma vasıtası tasarımının önemli bir yönüdür. Bu üretim hatları, ölçülen laboratuar dayanıklılıkı, çalışma alanı dayanıklılıkı, kolay ve güvenli bir şekilde kutuyu açmak için son kullanıcıların yeteneği bulunan ekipmanın türlerini kapsar.

Kağıt üreticisi Ondule (Avrupa Oluklu Mukavva Kağıdı Üreticileri Birliği) değerleri ile mukayese edilmiştir. Listelenen gramajlar en çok kullanılan gramajlar olup farklı üreticiler bu kağıtları farklı gramajlarda da üretmektedirler.

Kullanım Alanları

Birçok ürün ekspres taşıyıcı, posta veya diğer karışık tarafından (kısmen veya tamamen) ayrı ayrı sevk edilmektedir lojistik sistemleri. Birden fazla el tutuş, otomatik sortation ve kamyonların veya hava kaplarda kontrolsüz istifleme talepleri kutular, koli kapakları ve içeriği üzerinde ciddi stres koydu. Için tasarlanmış kutular birim yük taşıma ve depolama karışık lojistik sistemlerine uygun olmayabilir.

Kamyon dolusu taşıma Az kamyon veya intermodal konteyner tekdüze palet yükler tarafından sevkiyat daha oluklu konteyner taşıma daha fazla stres atıyor. Kutular, bazen dağıtım sisteminin ihtiyaçlarına uygun ağır inşaat olmak gerekir.

İhracat
Kutuları kaplı kamyon veya sevk, Tersi şunlardır: Birçok uluslararası gönderiler çok iyi işlenir inter modal konteyner ve depolama olduğunu depolarda . Normal "yerli kutuları" genel olarak kullanılmaktadır.

Dökme yük kırmak suya dayanıklı ve ağır olmak ihtiyaçları. Başlangıçta yoluyla gönderilen Hatta sevkiyatı intermodal yük taşımacılığı aşırı ve kontrolsüz sonraki lojistik operasyonları olabilir. Varış limanında özel koşullar ve kullanım ülke ihracat kutuları tasarımı için dikkate alınması gerekir.

Sevkiyatı tehlikeli mal veya tehlikeli maddelerin yüksek düzenlenir. Dayanarak riskli mal taşımacılığı BM Öneriler modeli düzenlemeler, her ülke sevkiyat için tasarım ve dayanıklılık gereksinimlerini organize etmiştir. Örneğin, ABD'de, Ulaştırma Bakanlığı yargı ve yayınlanan gereksinimleri vardır Federal Yönetmelikler Kanunu'nun Başlık 49 . Karton kutular 4G şartları tarif edilmektedir. şiddetli düşme testi kutusu ve içeriği için sertifikalı olması gerekir.

E-Posta Aboneliği

Email listemize kaydolarak tüm gelişmelerden ve kampanyalarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Bizi Takip Edin